Đề thi giữa kì 1 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1)

  • 5724 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Chuyển động cơ là

Xem đáp án

Chọn C.

Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.


Câu 2:

Chọn đáp án sai.

Xem đáp án

Chọn C.

Trong chuyển động thẳng đều vận tốc của chất điểm luôn không thay đổi theo thời gian: v = hằng số.


Câu 3:

Một ô tô từ A đến B mất 5 giờ, trong 2 giờ đầu ô tô đi với tốc độ 50km/h, trong 3 giờ sau ô tô đi với tốc độ 30km/h. Vận tốc trung bình của ô tô trên đoạn đường AB là

Xem đáp án

Chọn B.

Quãng đường AB là : S = S1 + S2 = v1.t1 + v2.t2= 50.2 + 30.3 = 190 km.

Vận tốc trung bình của ô tô trên đoạn đường AB là:

v = S/t = 190/5 = 38 km/h


Câu 4:

Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

Xem đáp án

Chọn A.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc luôn có phương, chiều và độ lớn không đổi.

- Chiều của vectơ gia tốc Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) trong chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn cùng chiều với các vectơ vận tốc.

- Chiều của vectơ gia tốc Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) trong chuyển động thẳng chậm dần đều luôn ngược chiều với các vectơ vận tốc.


Câu 5:

Một xe đang chạy với vận tốc 36 km/h thì tăng tốc và sau 2s xe đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của xe là

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có: v1 = 36 km/h = 10 m/s; v2 = 54 km/h = 15 m/s.

Đề kiểm tra 45 phút Vật Lí 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tươi Hồng

đáp án chưa đúng hoàn toàn....

Bình luận


Bình luận

Đỗ Trung Nguyên
22:03 - 27/12/2020

Câu 7 đáp án D mà

Đỗ Trung Nguyên
22:04 - 27/12/2020

Giải thích 1 nẻo giải 1 nẻo

Ảnh đính kèm

Đỗ Trung Nguyên
22:10 - 27/12/2020

Mong ad coi lại

Ảnh đính kèm