Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1)

  • 4956 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị tính công suất?

Xem đáp án

Đáp án A

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là P = A/t

Trong đó:

A là công thực hiện (J)

t là thời gian thực hiện công A (s)

P là công suất (W)

Đơn vị của công suất: W hoặc J/s, hoặc N.m/s

- Trong thực tế người ta còn dùng đơn vị công suất là mã lực hay ngựa (HP)

1 HP = 736 W


Câu 2:

Một vật chuyển động không nhất thiết phải có

Xem đáp án

Đáp án D.

Một vật chuyển động không nhất thiết phải có thế năng. Ví dụ ta có thể chọn mốc thế năng ở mặt bàn, khi đó vật chuyển động trên mặt bàn có thế năng bằng 0.


Câu 4:

Một tên lửa đang chuyển động nếu khối lượng giảm một nửa và vận tốc tăng gấp đôi thì động năng của tên lửa sẽ

Xem đáp án

 Đáp án B.

Ta có: v’ = 2v; m’ = m/2 nên Đề thi Học kì 2 Vật Lí 10 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Một vật khối lượng 1,0kg có thế năng 1,02 J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2 . Khi đó, vật ở độ cao

Xem đáp án

Đáp án C.

Mốc thế năng tại mặt đất nên tại độ cao h vật có thế năng là: Wt = mgh

⇒ h = Wt/(mg) = 1,02/(1,0.10) = 1,02 m.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Minh Chiến

1 năm trước

Đình Quý

Bình luận


Bình luận

loc Nguyen
09:27 - 26/04/2021

Câu 5 A

Trần Hữu Hoàng
20:58 - 26/04/2021

chuẩn rồi

Thanh Trâm
07:39 - 14/05/2022

câu 5 a