Hiện tượng dính ướt và không dính ướt - hiện tượng mao dẫn

  • 1562 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiện tượng:

Xem đáp án

Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lõm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không bị dính ướt

Đáp án: B


Câu 2:

Chất lỏng làm dính ướt chất rắn là do:

Xem đáp án

Khi chất lỏng đựng trong bình (hoặc ở trên bề mặt vật rắn), tại phần tiếp giáp với thành bình có lực hút giữa  phân tử chất lỏng với phân tử chất rắn.

     + Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau =>Hiện tượng dính ướt

     + Khi lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn =>Hiện tượng không dính ướt.

Đáp án: A


Câu 3:

Chọn phát biểu sai: Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình

Xem đáp án

Ta có dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình sẽ có dạng mặt lồi nếu không dính ướt và lõm khi dính ướt => Tổng quát: Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình là mặt cong.

thấp hơn trong chậu

Đáp án: C


Câu 4:

Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

Xem đáp án

Hiện tượng dính ướt có nhiều ứng dụng trong đó nổi bất nhất là ứng dụng vào việc tuyển quặng.

 

Đáp án: A


Câu 5:

Chọn phương án đúng trong các phương án sau:

Xem đáp án

A - sai vì: hiện tượng dính ướt xảy ra khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau.

B - sai vì: hiện tượng không dính ướt xảy ra khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với chất lỏng yếu hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau.

C - đúng

D - sai vì: hiện tượng không dính ướt xảy ra khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với chất lỏng yếu hơn lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng với nhau.

Đáp án: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận