Trắc nghiệm Các nguyên lí của nhiệt động lực học có đáp án (Nhận biết)

  • 1596 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức mô tả đúng nguyên lí I của nhiệt động lực học là 

Xem đáp án

Nguyên lí I của nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: ΔU=A+Q

Đáp án: A


Câu 2:

Phát biểu không đúng với nguyên lí I nhiệt động lực học là:

Xem đáp án

A, B, C - đúng

D - sai

Đáp án: D


Câu 3:

Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt vừa nhận công là:

Xem đáp án


Câu 4:

ΔU = 0 trong trường hợp hệ: 

Xem đáp án

ΔU = 0 trong trường hợp hệ biến đổi theo chu trình.

Đáp án: A


Câu 5:

Độ biến thiên nội năng trong quá trình đẳng nhiệt có giá trị là: 

Xem đáp án

Ta có, trong quá trình đẳng nhiệt

T = 0 => ΔU =  0 nên Q  = −A

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận