Trắc nghiệm Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1771 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Mai Thanh Huyền
05:52 - 10/01/2022

Câu này phải là câu C chứ ạ. Hình như đáp án tính bị sai r ạ

Mai Thanh Huyền
05:52 - 10/01/2022

Câu 8 C mới đúng chứ ạ