Trắc nghiệm lí thuyết: Chuyển động ném có lời giải (Vật lí 10)

  • 2348 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Trong hình vẽ sau, gia tôc của vật tại đỉnh I có

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quyên Lương

Bình luận


Bình luận