Trắc nghiệm Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng)

  • 1801 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận