Trắc nghiệm Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc có đáp án (Vận dụng cao)

  • 1629 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một chiếc thuyền chuyển động từ điểm A của bờ này đến điểm B của bờ kia của con sông, do nước chảy xiết thuyền không đến được bờ B mà gần đến điểm C cách bờ 180m. Xác định vận tốc của thuyền so với dòng nước? Biết sông rộng 240m, thời gian qua sông là 1 phút

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Thuyền (1)

+ Dòng nước (2)

+ Bờ sông (3)

+ Vận tốc của thuyền (1) so với dòng nước (2): v12

+ Vận tốc của dòng nước (2) so với bờ (3): v23

+ Vận tốc của thuyền (1) so với bờ (2): v13

Thời gian qua sông là 1 phút: v13=ACt=AB2+BC260=5m/sv12=v13.cosα=v13ABAC=4m/s

Vậy vận tốc của thuyền so với dòng là: v12 = 4m/s


Câu 2:

Hai ô-tô chuyển động thẳng đều trên hai đoạn thẳng vuông góc với nhau. Vận tốc của ô-tô 1 là 8m/s, vận tốc của ô-tô 2 là 6m/s. Tính vận tốc của ô-tô 1 so với ô-tô 2

Xem đáp án

Đáp án D

(1) ô-tô 1

(2) ô-tô 2

(3) mặt đất

Ta có:

+v13=8m/s

+v23=6m/s

Từ hình ta suy ra: v12=v132+v232v12=82+62=10m/s


Câu 3:

Một thang cuốn tự động đưa khách từ tầng 1 lên tầng 2 mất 1,4 phút. Nếu không dùng thang người đi bộ phải mất khoảng thời gian là 4,6 phút để đi từ tầng 1 lên tầng 2. Coi vận tốc của người đi bộ và thang cuốn là không đổi. Nếu thang cuốn vẫn chuyển động và người đó vẫn bước đi trên thang cuốn thì thời gian từ tầng 1 lên tầng 2 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án B

Gọi s là quãng đường từ tầng 1 lên tầng 2

Ta có:

+ Người (1)

+ Thang cuốn (2)

+ Mặt đất (3)

+ Vận tốc của người đi bộ so với thang cuốn đứng yên: v12=s4,6

+ Vận tốc của thang cuốn so với đất: v23=s1,4

Người bước lên thang cuốn chuyển động

=> Người chuyển động cùng chiều với thang cuốn

Áp dụng công thức cộng vận tốc, ta có: v13=v23+v12St=s4,6+s1,4t=1,0731,07


Câu 4:

Hai ô-tô cùng xuất phát từ hai bến xe A và B cách nhau 20km trên một đoạn đường thẳng. Nếu hai ô-tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút. Nếu hai ô-tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô-tô.

Xem đáp án

Đáp án D

(1) xe tại bến A

(2) xe tại bến B

(3) mặt đường

Ta có:

+ Thời gian gặp nhau khi 2 xe chạy ngược chiều: t1 = 15p = 0,25h

+ Thời gian gặp nhau khi 2 xe chạy cùng chiều: t2 = 1h

- Khi hai xe chuyển động ngược chiều, ta có: v12=v23+v13=ABt1

v23+v13=200,25=80 (1)

- Khi hai xe chuyển động cùng chiều, ta có: v'12=v23+v13=ABt2

v'12=v23+v13=201=20 (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: v13=50km/hv23=30km/h


Câu 5:

Trên một tuyến đường xe bus BRT, các xe bus chuyển động theo một chiều và cách đều nhau 5km. Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên tuyến đường này. Nếu đi theo một chiều thì tại thời điểm t = 0, người đi xe đạp gặp xe bus thứ nhất, đến thời điểm t = 1h người này gặp xe bus thứ 12. Nếu đi theo chiều ngược lại thì thời điểm t = 0, người đi xe đạp gặp xe bus thứ nhất, đến thời điểm t = 1h người này gặp xe bus thứ 6. Nếu người này đứng yên bên đường thì trong 1h tính từ thời điểm gặp xe bus thứ nhất, người này còn gặp được bao nhiêu xe bus nữa? Bỏ qua kích thước của xe bus và xe đạp.

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

+ Người đi xe đạp (1)

+ Xe bus (2)

+ Đường (3)

+ Vận tốc của người đi xe đạp (1) so với xe bus (2): v12

+ Vận tốc của xe bus (2) so với đường (3): v23

+ Vận tốc của người đi xe đạp (1) so với đường (2): v13

Theo đề bài, ta có:

Sau 1h gặp xe bus số 12 => Xe đạp chuyển động ngược chiều xe bus

Sau 1h gặp xe bus số 6 => Xe đạp chuyển động cùng chiều xe bus

Xe đạp chuyển động ngược chiều với xe bus:

v13=v23v12v12=v23+v13=St=11.51=55km/h(1)

Người đi xe đạp chuyển động cùng chiều với đoàn xe bus:

v13=v23+v12v12=v23v13=St=5.51=25km/h(2)

Từ (1) và (2), ta suy ra: v23 = 40 km/h

=> Nếu người đó đứng yên thì số xe bus đi qua là: 405=8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận