Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 23. Định luật Hooke có đáp án

  • 726 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

- Lực đàn hồi có tác dụng chống lại sự biến dạng của vật khi chịu tác dụng của ngoại lực, do đó luôn ngược chiều với lực gây ra sự biến dạng cho vật.

- Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo theo biểu thức Fdh=k.Δl


Câu 2:

Phải treo một vật có trọng lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo lí tưởng có độ cứng k = 100 N/m để nó giãn ra được 10 cm

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C.

Khi vật cân bằng ta có:

P=Fdh=k.Δl0=100.0,1=10N


Câu 4:

Một lò xo khi treo vật m1 = 100 g sẽ giãn ra 5 cm. Thay thế vật  bằng vật , thì lò xo giãn 3 cm. Tìm m2.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D.

Áp dụng định luật Hooke ta có

F1F2=Δl1Δl2m1.gm2.g=Δl1Δl2m1m2=Δl1Δl2

100m2=53m2=60g=0,06kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận