Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 27 (có đáp án): Bài tập cơ năng - Định luật bảo toàn cơ năng

  • 1544 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án

Lời giải

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên khi chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng nhưng vật có thể không có thế năng do cách ta chọn gốc thế năng.

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn phương án sai. Một vật đang chuyển động có thể có

Xem đáp án

Lời giải

Các đại lượng động lượng, động năng và cơ năng đều phụ thuộc vào vận tốc nên khi chuyển động, vật đều có động lượng, động năng và cơ năng nhưng vật có thể không có thế năng do cách ta chọn gốc thế năng.

=> Phương án C - sai

Đáp án: C


Câu 3:

Một vật đang chuyển động có thể không có:

Xem đáp án

Lời giải

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: Động năng tăng, thế năng giảm.

Đáp án: B


Câu 4:

Một vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi

Xem đáp án

Lời giải

Ta có, khi vật được thả rơi tự do, trong quá trình rơi thì động năng và thế năng của vật luôn thay đổi, cơ năng của vật không đổi

Cụ thể thế năng giảm và động năng tăng

Đáp án: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận