Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 3: Đơn vị và sai số trong Vật lí (Phần 2) có đáp án

  • 1543 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong hệ SI, đơn vị của thời gian là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo quy định, đơn vị của thời gian trong hệ SI là giây – s.

Các đơn vị khác : h - giờ, m - phút, y – năm là các dẫn xuất của đơn vị s.


Câu 2:

Thứ nguyên của vận tốc trong chuyển động là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vận tốc được xác định bằng công thức v=dt với thứ nguyên của d và t lần lượt là L và T. Vì vậy thứ nguyên của vận tốc là L.T-1.


Câu 3:

Trong hệ SI, thứ nguyên của nhiệt độ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Theo bảng 3.3 SGK, thứ nguyên của nhiệt độ là K.


Câu 4:

Trong các phát biểu sau phát biểu nào là không đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Một đại lượng vật lí có thể biểu diễn bằng nhiều đơn vị khác nhau nhưng chỉ có duy nhất một thứ nguyên. Ví dụ: Quãng đường, chiều dài, chiều cao,… có thể đo bằng các đơn vị khác nhau như m, cm, km, dặm, hải lý… nhưng chỉ có một thứ nguyên duy nhất là L.


Câu 5:

Tiếp đầu ngữ pico (p) trong picomét (pm) tương ứng với hệ số

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Tiếp đầu ngữ pico chỉ hệ số 10-12. (xem bảng 3.2 SGK)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận