Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 30 (có đáp án) : Định luật Sác-lơ. Đường đẳng tích

  • 1466 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Quá trình đẳng tích là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi


Câu 2:

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình

Xem đáp án

Đáp án: B

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.


Câu 3:

Hệ thức nào sau đây không phải là hệ thức của định luật Sác-lơ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

p~TpT=h/s

=>Phương án B sai


Câu 4:

Hệ thức nào sau đây là hệ thức của định luật Sác-lơ

Xem đáp án

Đáp án: C

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

p1T1=p2T2


Câu 5:

Hiện tượng có liên quan đến định luật Sác-lơ là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta có: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận