Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

  • 1406 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

A, C, D - đúng

B - sai vì chất lỏng có thể tích xác định không phụ vào hình dạng bình chứa.

Đáp án: B


Câu 2:

Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:

Xem đáp án

Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho diện tích của bề mặt chất lỏng là nhỏ nhất có thể.

Đáp án: C


Câu 3:

Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Xem đáp án

Hiện tượng nước chảy trong vòi ra ngoài không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

Đáp án: C


Câu 4:

Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:

Xem đáp án

Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn:

F = σl

Trong đó:

     + F: lực căng bề mặt chất lỏng (N)

     + σ: hệ số căng bề mặt của chất lỏng (N/m)

     + l: độ dài đường giới hạn của chất lỏng (m)

Đáp án: B


Câu 5:

Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì: hệ số căng bề mặt của chất lỏng giảm khi nhiệt độ tăng.

Đáp án: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận