Trắc nghiệm Vật lí 10 Bài 7: Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 2) có đáp án

  • 1257 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian được gọi là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Theo định nghĩa SGK, đại lượng đặc trưng cho độ biến thiên của vận tốc theo thời gian được gọi là gia tốc.


Câu 2:

Một chuyển động thẳng có giá trị a khác 0 và bằng một hằng số là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Giá trị a khác 0 có thể là chuyển động thẳng nhanh dần đều hoặc chuyển động thẳng chậm dần đều. Chúng đều được gọi là chuyển động thẳng biến đổi đều.


Câu 3:

Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được đo trực tiếp bằng dụng cụ nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong một số phương tiên giao thông như máy bay, xe đua, gia tốc tức thời được  (ảnh 1)

Trên một số phương tiện như máy bay và xe đua, có một đồng hồ đo trực tiếp giá trị của gia tốc mà không phải đo gián tiếp thông qua qua vận tốc.


Câu 4:

Dựa theo đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ta được đồ thị như hình vẽ. Chuyển động trên đoạn DF là chuyển động

Dựa theo đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ta được đồ thị  (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Trong trường hợp này chúng ta thấy đồ thị trên đoạn DF có dạng đường thẳng, độ dốc âm nên vận tốc giảm đều theo thời gian. Chuyển động này là chuyển động thẳng chậm dần đều.


Câu 5:

Phương trình xác định tọa độ của vật chuyển động thẳng biến đổi đều là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phương trình xác định tọa độ của vật chuyển động thẳng biến đổi đều là

x=x0+v0t+12at2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận