Trắc nghiệm Vật Lí 10 (có đáp án): Momen của lực - điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

  • 1677 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Momen của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho?

Xem đáp án


Câu 2:

Mômen lực được xác định bằng công thức

Xem đáp án

Đáp án D

Xét một lực   nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay Oz. Momen của lực   đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục ấy và được đo bằng tích độ lớn của lực với cánh tay đòn.


Câu 3:

Momen lực có đơn vị là

Xem đáp án


Câu 4:

Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực?

Xem đáp án

Đáp án A

d (cánh tay đòn): là khoảng cách từ trục quay tới giá của lực


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực

Xem đáp án

Đáp án D

Quy tắc momen lực dùng được cho cả vật rắn có trục quay cố định và không có trục quay cố định nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận