Trắc nghiệm Vật Lí 10 (có đáp án): Vật rắn

  • 1441 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng. Vật rắn là

Xem đáp án

Đáp án C

Vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật không đổi trong suốt quá trình đứng yên hay chuyển động


Câu 2:

Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kì của vật

Xem đáp án

Đáp án B

Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ của vật không đổi trong suốt quá trình đứng yên hay chuyển động


Câu 3:

Các dạng cân bằng của vật rắn là

Xem đáp án

Đáp án D

Các dạng cân bằng của vật rắn là: - Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

- Cân bằng không bền: Đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật không có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu - Cân bằng phiếm định: Sau khi vật rời khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật chuyển sang trạng thái cân bằng mới.


Câu 4:

Chọn phương án sai trong các phương án sau

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D - Đúng

B - Sai vì: Cân bằng bền là cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài


Câu 5:

Chọn phát biểu đúng. Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm

Xem đáp án

Đáp án B

Cân bằng bền: Nếu đưa vật ra khỏi vị trí cân bằng ban đầu vật có khả năng tự trở về vị trí cân bằng ban đầu không cần đến tác nhân bên ngoài

Cân bằng bền là loại cân bằng mà vật có vị trí trọng tâm thấp nhất so với các vị trí lân cận


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận