BÀI TẬP: PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CÓ LỜI GIẢI

  • 2043 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Lúc 8h sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h. Phương trình chuyển động của vật:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

?  Lời giải:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, gốc tọa độ tại vị trí A, gốc thời gian là lúc 8h sáng.

Ta có phương trình chuyển động của xe 


Câu 2:

Lúc 8h sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h. Sau khi chuyển động 30ph, người đó ở đâu ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

?  Lời giải:

Sau khi chuyển động 30ph tức là t = 0,5h x=40.0,5=20(km)


Câu 3:

Lúc 8h sáng, một người đi xe máy khởi hành từ A chuyển động thẳng đều với vận tốc 40km/h. Người đó cách A 60km lúc mấy giờ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

?  Lời giải:

+ Người đó cách A 60km tức là x = 60km  

60=40tt=6040=1,5(h)

Vậy sau 1,5h xe cách vị trí A 60km.


Câu 4:

Hãy viết phương trình chuyển động của một ô tô chuyển động thẳng đều biết rằng ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h và ở thời điểm 1,5h thì vật có tọa độ 6km 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

?  Lời giải:

Ta có phương trình chuyển động của vật  x=x0+vt

+  Ô tô chuyển động theo chiều âm với vận tốc 36 km/h nên  

+ Với t = 1,6; x = 6km Nên  6=x036.1,5x0=60km

+ Vậy phương trình chuyển động của vật  x=6036t


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận