QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ-MA-RI-ÔT CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

  • 1949 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Biểu thức nào sau đây là của định luật Bôilo-Mari ốt?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận