KHI VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN PHƯƠNG NGANG

  • 2838 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho một vật có khối lượng m đang đứn yên trên mặt phẳng nằm ngang, tác dụng một lực là 48N có phương hợp với phương ngang một góc 600  . Sau khi đi được 4s thì đạt được vận tốc 6m/s. Giả sử hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,1 thì sau khi đi được quãng đường 16m thì vận tốc của vật là bao nhiêu? Cho g=10m/s2

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ , chiều dương (+) Ox là chiều chuyển động

Áp dụng định luật II Newton

Ta có 

Chiếu lên Ox:   (1)

Chiếu lên Oy:  

Thay vào (1):  

Suy ra a = 5,59

Áp dụng công thức  


Câu 3:

Cho một vật có khối lượng 10kg đặt trên một sàn nhà. Một người tác dụng một lực là 30N kéo vật theo phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và sàn nhà là μ=0,2 . Cho g=10m/s2  . Tính gia tốc của vật

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ , chiều dương (+) Ox là chiều chuyển động

Áp dụng định luật II Newton

Ta có   

Chiếu lên trục Ox: 

Chiếu lên trục Oy: N-P=0 suy ra N=mg=100N

Thay vào (1) ta có:  


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận