Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi với cùng thời điểm khác nhau (Vật lí 10)

  • 1664 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Hai viên bi sẽ gặp nhau lúc nào, ở đâu cho g = 9,8 m/s2

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống gốc toạ độ tại vị trí bạn Giang thả ở tầng 19, gốc thời gian lúc bi A rơi.

Phương trình chuyển động của viên bi A: với 

Phương trình chuyển động của viên bi B: với 

thả rơi sau 1s so vói gốc thời gian 

Khi 2 viên bi gặp nhau:

và cách vị trí thả của giang là

= 112,5m


Câu 2:

Từ một đỉnh tháp cao 20m, người ta buông một vật. Sau 2s thì người ta lại buông vật thứ 2 ở tầng thấp hơn đỉnh tháp 5m. cho g = 10 m/s2. Hai vật có chạm đất cùng một lúc hay không và vận tốc lúc chạm đất của mỗi vật là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O ở đỉnh tháp, chiều  ( + ) hướng xuống, thời gian lúc vật 1 bắt đầu rơi, g = 10 m/s2

Phương trình chuyển động của vật một có dạng: với

Phương trình chuyển động của vật hai có dạng: với

và thả sau 2s 

Thời điểm vật 1 chạm đất: x1 = 20m suy ra t1 = 2s

Thời điểm vật 2 chạm đất: x2 = 20m 

t1  t2 : 2 vật không chạm đất cùng lúc.

Áp dụng công thức v = gt

Đối với vật 1 :   v1 = 10t1 = 20m/s

Đối với vật 2 :   v2 = 10 ( t2 – 2 ) = 17,3 m/s


Câu 3:

Ở một tầng tháp cách mặt đất 45m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người đó ném vật thứ hai xuống theo hướng thẳng đứng. Hai vật chạm đất cùng lúc. Tính vận tốc ném vật thứ hai. ( g = 10 m/s2)

Xem đáp án

Đáp án B

Chọn chiều dương là chiều hướng từ trên xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí vật một, gốc thời gian là lúc vật một rơi

Phương trình chuyển động :

Phương trình chuyển động vật một :

Phương trình chuyển động vật một :

(2)

Vì chạm đất cùng một lúc :

Thay vào (2) ta có :


Câu 4:

Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với vận tốc  25m/s tới va chạm vào bi A. Cho g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tính thời điểm và tọa độ 2 viên bi gặp nhau.

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn chiều dương là chiều hướng từ trên xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí viên bi A, gốc thời gian là lúc viên bi A rơi

Phương trình chuyển động :

Phương trình chuyển động vật A :

Phương trình chuyển động vật B:

Khi gặp nhau:

Suy ra t = 1,2s


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Hương

Bình luận


Bình luận