10 Bài trắc nghiệm - Một số bài toán về lực ma sát có đáp án

  • 1868 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Cho cơ hệ như hình vẽ. m1 = m2 = 3 kg. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là µ = 0,2; α = 30°. Tính lực căng dây T.

Xem đáp án

Đáp án C

T=m2g.sinαμcosαm1μm2m1+m2+μm2g

=3.10.sin3000,2.cos300.30,2.33+3+0,2.3.10=7,9N


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận