10 câu trắc nghiệm Ngẫu lực cực hay có đáp án

  • 2108 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Một vật rắn chịu tác dụng đồng thời hai lực F1và F2 có cùng độ lớn, giá song song nhưng ngược chiều. Câu nào sau đây là đúng cho tình trạng này?

 11 câu trắc nghiệm Ngẫu lực cực hay có đáp án

 

Xem đáp án

Chọn A

Vật rắn chịu tác dụng ngẫu lực, gây ra momen có tác dụng làm quay vật, nhưng không làm vật chuyển động tịnh tiến vì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.


Câu 2:

Ba cái thước đặt trên mặt bàn nhẵn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực có độ lớn bằng nhau và đều vuông góc với thước được mô tả như hình 22.2. G là trọng tâm của thước. Thước có trọng tâm không chuyển động tịnh tiến là

 11 câu trắc nghiệm Ngẫu lực cực hay có đáp án

 

Xem đáp án

Chọn D

Trong trường hợp (1): trọng tâm chuyển động tịnh tiến dưới tác dụng cảu hai lực song song cùng chiều.

Trường hợp (2) và (3): thước chịu tác dụng ngẫu lực làm thước quay quanh trọng tâm.


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây về ngẫu lực không đúng?

Xem đáp án

Chọn B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hdmdh...

Bình luận


Bình luận