100 câu trắc nghiệm Các định luật bảo toàn nâng cao (P4)

  • 21548 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

4.5

Đánh giá trung bình

75%

13%

13%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

buôn kau

4 năm trước

Đình Văn Đạt

hay
B

4 năm trước

Bùi Hương

3 năm trước

Người Bi Ẩn Hack

3 năm trước

Đỗ Trung Nguyên

C

3 năm trước

Cao Phương Nam

H

3 năm trước

Hangnga

3

1 năm trước

34- Phan Huỳnh Minh Thư

Bình luận


Bình luận