100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm nâng cao (P2)

  • 13064 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Trái Đất (TĐ) có khối lượng 6.1024kg, Mặt Trăng (MT) có khối lượng 7,2.1022kg. Bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng là R = 3,84.108m. Cho G = 6,67.10–11Nm2/kg2. Trên đường thẳng nối tâm của TĐ và MT, vật cách TĐ bao xa thì bị hút về phía TĐ và MT với những lực bằng nhau ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Lực hấp dẫn do mặt trăng tác dụng lên vật là:

Trái Đất (TĐ) có khối lượng 6.10^24kg, Mặt Trăng (MT) có khối lượng 7,2.10^22kg (ảnh 1)

Lực hấp dẫn do trái đất tác dụng lên vật là:

Trái Đất (TĐ) có khối lượng 6.10^24kg, Mặt Trăng (MT) có khối lượng 7,2.10^22kg (ảnh 2)

FMT – V = FTD – V

Trái Đất (TĐ) có khối lượng 6.10^24kg, Mặt Trăng (MT) có khối lượng 7,2.10^22kg (ảnh 3)

Lại có:

R1 + R2 = 3,84.108 (2)

Từ (1), (2)

→ R2 = 3,46.108m.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Đạt

T

2 năm trước

Tấn Lộc

Bình luận


Bình luận