100 câu trắc nghiệm Động lực học chất điểm nâng cao (P3)

  • 13077 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 4:

Người ta treo một đầu lò xo vào một điểm cố định, đầu dưới của lò xo là những chùm quả nặng, mỗi quả đều có khối lượng 200g. Khi chùm quả nặng có 2 quả, chiều dài của lò xo là 15cm. Khi chùm quả nặng có 4 quả, chiều dài của lò xo là 17cm. Cho g = 10m/s2 . Số quả nặng cần treo để lò xo dài 21cm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Khi treo hai quả nặng mỗi quả nặng có khối lượng m = 200g :

2mg = k(ℓ1 - ℓo)

<-> 2.0,2.10 = k(0,15 - ℓo)  (1)

Khi treo thêm hai quả nặng m = 200g:

4mg = k(ℓ2 - ℓo)

<-> 4.0,2.10 = k(0,17 - ℓo)  (2)

Từ (1), (2)

→ ℓo = 13 cm; k = 200N/m

Khi treo n quả nặng vào lò xo chiều dài của lò xo là

l3 = 21cm

→ n.m.g = k(ℓ3 - ℓo)

→ n = 8 (quả).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

G

2 năm trước

Gia Đạt

T

2 năm trước

Tấn Lộc

Bình luận


Bình luận