16 Bài trắc nghiệm Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do

  • 2246 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một quả cầu ném thẳng đứng lên trên. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo phát biểu nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án B.

Gia tốc bao giờ cũng khác không. Tại điểm cao nhất vật dừng lại nên v=0


Câu 2:

Cho một quả cầu được ném thẳng đúng lên trên với vận tốc ban đầu v0. Bỏ qua mọi sức cản của không khí. Nếu vận tốc ban đầu của quả cầu tăng lên 2 lần thì thời gian đến điểm cao nhất của quĩ đạo sẽ :

Xem đáp án

Đáp án A

Chọn chiều dương hướng lên ta có phương trình vận tốc v=v0gt

Khi đến điểm cao nhất v=0 nên t=v0g

Vậy khi v0  tăng 2 lần thì t tăng 2 lần.


Câu 3:

Kết quả nào sau đây là đúng. Tỉ số giữa quãng đường rơi tự do của một vật trong giây thứ n và trong n giây là:

Xem đáp án

Đáp án B.

Quãng đường rơi trong n giây (kể từ đầu): sn=12gn2

Quãng đường rơi trong (n-1) giây (kể từ đầu): sn1=12gn12

Quãng đường rơi trong giây thứ n ( từ cuối giây n-1 đến hết giây thứ n):


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận