Xác định lực tổng hợp tại một điểm có nhiều lực tác dụng có lời giải chi tiết (Vật lí 10)

  • 1963 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Gọi F1,F2 là độ lớn của 2 lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Một vật đang chuyển động bỗng nhiên lực phát động triệt tiêu chỉ còn các lực cân bằng nhau thì:

Xem đáp án

Đáp án C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận