17 câu trắc nghiệm Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí cực hay có đáp án

  • 4060 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thù lực hút mạnh hơn đẩy.


Câu 3:

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Xem đáp án

Chọn C.

Các phân tử khí lí tưởng luôn có khối lượng nên không thể bỏ qua được.


Câu 4:

Tìm câu sai.

Xem đáp án

Chọn B.

Chất khí lí tưởng là chất khí trong đó các phân tử được coi là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm với nhau, gây áp suất lên thành bình.

Thể tích của các phân tử có thể bỏ qua nhưng khối lượng của các phân tử không thể bỏ qua.


Câu 5:

Tìm câu sai.

Xem đáp án

Chọn B.

Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng luôn có khoảng cách.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận