19 Bài trắc nghiệm - Chuyển động thẳng đều Có lời giải chi tiết

  • 1936 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một người đi xe máy chuyển động thẳng đều từ A lúc 5 giờ sáng và tới B lúc 7giờ 30 phút, AB = 150 km.Tới B xe dừng lại 45 phút rồi đi về A với v = 50 km/h. Hỏi xe về tới A lúc mấy giờ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Thời điểm người đó bắt đầu về là t = 7h30' + 45' = 8h15'.

s = vt ð thời gian người đó đi từ B về A là t' = s/v = 150/50 = 3h.

Thời điểm người đó đến A là t'' = t + t' = 8h15' + 3h = 11h15'.


Câu 2:

Khi nói về chuyển động thẳng đều, phát biểu nào dưới đây là sai? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chuyển động đi lại của pit-tông là chuyển động thẳng nhưng vận tốc của pit-tông trong quá trình chuyển động có thể thay đổi ð chuyển động có thể không đều.


Câu 3:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Oy trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ban đầu vật không xuất phát từ O nên vật có tọa độ y0.

ð Phương trình chuyển động của vật là y=y0+vt.


Câu 4:

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có phương dạng: x = 4 + 30t (x tính bằng kilomét, t tính bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và đi với vận tốc bao nhiêu ? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phương trình chuyển động là 


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận