20 Bài trắc nghiệm Vận dụng công thức tính ma sát và phương pháp động lực học có lời giải

  • 1833 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Tìm phát biểu sai sau đây về lực ma sát nghỉ?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tìm phát biểu sai sau đây về lực ma sát trượt?

Xem đáp án

Đáp án A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận