20 câu trắc nghiệm Sự rơi tự do cực hay có đáp án

  • 6040 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 19 phút

Câu 1:

Câu nào sau đây nói về sự rơi là đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

- Gia tốc rơi tự do g không phụ thuộc khối lượng của vật, chỉ phụ thuộc vĩ độ địa lí, độ cao và cấu trúc địa chất nơi đo nó nên ở cùng một nơi, mọi vật rơi tự do có cùng gia tốc.


Câu 2:

Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

Xem đáp án

Chọn B.

- Khi không có lực cản của không khí, các vật có hình dạng và khối lượng khác nhau đều rơi như nhau, ta bảo rằng chúng rơi tự do. Do đó sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

- Một vận động viên nhảy dù đang rơi khi dù đã mở, một chiếc lá đang rơi thì chịu thêm lực cản của không khí, do đó không được coi là rơi tự do.

- Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống chịu tác dụng của trọng lực và lực kéo của dây treo thang máy nên không được coi là rơi tự do.

- Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất thì lực cản của không khí là rất nhỏ so với trọng lực nên có thể coi như vật rơi tự do.


Câu 3:

Một vật rơi thẳng đứng từ độ cao 19,6 m với vận tốc ban đầu bằng 0 (bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8 m/s2). Thời gian vật đi được 1 m cuối cùng bằng

Xem đáp án

Chọn A.

Thời gian vật rơi hết quãng đường h = 19,6 m là:

20 câu trắc nghiệm Sự rơi tự do cực hay có đáp án (phần 1)

 

 

Thời gian đi được quãng đường đầu tiên h1 = 19,6 – 1 = 18,6 m là:

20 câu trắc nghiệm Sự rơi tự do cực hay có đáp án (phần 1)

 

 

Thời gian đi được 1 m cuối cùng là:

t2 = t – t1 = 0,05 s.


Câu 4:

Trong suốt giây cuối cùng, một vật rơi tự do đi được một đoạn đường bằng nửa độ cao toàn phần h kể từ vị trí ban đầu của vật. Độ cao h đo (lấy g = 9,8 m/s2) bằng

Xem đáp án

Chọn D.

Quãng đường vật rơi được sau thời gian t giây là:

h = 0,5g.t2

Quãng đường vật rơi được sau thời gian t - 1 giây là: h1 = 0,5g.t-12.

Vì h2 = h2 12.12gt2=12gt212g(t1)2

14gt2=12g(t1)2

t24t+2=0

t=3,41(s)h57mt=0,59(s)h1,71m<h3=0,5.g.t2=0,5.9,8.12=4,9m

t = 3,41 (s)

h3 là quãng đường vật rơi được trong 1 giây


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 năm trước

Lưu Bảo Trân

Bình luận


Bình luận

08_ Lê Thị Hiếu_10A1
16:32 - 01/12/2021

câu đáp án là 20s mới đúng chứ