(2023) Đề thi thử Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội có đáp án

  • 7533 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 nhằm thực hiện mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Tổ chức Liên hợp quốc được thành lập năm 1945 nhằm thực hiện mục đích mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên.

Chọn A.


Câu 2:

Liên Xô sớm hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) vì lí do nào sau đây?

Xem đáp án

Liên Xô sớm hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) vì ý thức tự lực tự cường.

Chọn A.


Câu 3:

Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 có ý nghĩa quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án

Sự kiện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 có ý nghĩa quốc tế là cổ vũ các dân tộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng.

Chọn D.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh phát triển là do điều kiện khách quan thuận lợi nào sau đây?

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ vì chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho các quốc gia thuộc địa đứng lên giải phóng dân tộc.

Chọn A.


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm thực hiện một trong những mục tiêu nào sau đây?

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu nhằm thực hiện một trong những mục tiêu tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

3 tháng trước

Mai Ngọc Oanh

N

3 tháng trước

Ngoc Duy Nguyen

V

3 tháng trước

Vo Khoa

H

3 tháng trước

HOÀNG THANH TÙNG

N

3 tháng trước

NGUYEN VAN LOI

Bình luận


Bình luận