(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 2)

  • 2434 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây nằm trong phong trào nông dân tự vệ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế - tài chính số một thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những thách thức từ an ninh phi truyền thống mà các quốc gia, dân tộc hiện nay phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Được đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn coi như “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Năm 1945, một trong số những quốc gia tuyên bố độc lập sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

L

1 tháng trước

Lê Thị Quỳnh

N

1 tháng trước

Nguyễn Công Nguyên

quá bổ ích ạ,cảm ơn Việt Jack ạ

Bình luận


Bình luận