(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử sở GD&ĐT Thanh Hóa - trường THPT Hậu Lộc I lần 1 (có đáp án)

  • 510 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào "chấn hưng nội hóa", "bài trừ ngoại hóa" (1919) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới của Liên hợp quốc là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Ngày 16/5/1955, toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà (Hải Phòng), đã đánh dấu bước ngoặt gì ở miền Bắc Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Năm 1968, nền kinh tế của quốc gia nào đứng thứ hai trong thế giới tư bản?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Sau khi giành độc lập, quốc gia nào sau đây thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập tích cực?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận