(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Quan Sơn (có đáp án)

  • 368 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc khởi nghĩa nào sau đây kết thúc đã đánh dấu sự thất bại của phong trào Cần vương (1885 - 1896)?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc là tập hợp các bài giảng tại các lớp đào tạo cán bộ từ 1925 - 1927?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Địa bàn hoạt động chủ yếu của Đông Dương Cộng sản đảng năm 1929 là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Từ năm 1945 đến năm 1950 của thế kỉ XX, quốc gia phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Sau Chiến tranh lạnh, các cường quốc lớn đã điều chỉnh mối quan hệ theo chiều hướng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận