23 câu trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang cực hay có đáp án

  • 2473 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian chạm đất của vật là

Xem đáp án

Chọn A.

Theo phương thẳng đứng vật chuyển động giống như vật rơi tự do:

 17 câu trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang cực hay có đáp án


Câu 2:

Ở nơi có gia tốc rơi tự do là g, từ độ cao h so với mặt đất, một vật được ném ngang với tốc độ ban đầu v. Tầm bay xa của vật là

Xem đáp án

Chọn D.

Theo phương ngang vật chuyển động như vật chuyển động đều, do đó quãng đường vật bay theo phương ngang: x = v.t

Tầm ném xa: 17 câu trắc nghiệm Bài toán về chuyển động ném ngang cực hay có đáp án


Câu 3:

Viên bi A khối lượng gấp đôi viên bi B. Cùng lúc, từ mái nhà, bi A được thả rơi không vận tốc đầu, bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản của không khí. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A.

Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao, không phụ thuộc vận tốc ban đầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận