30 đề thi THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 19833 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai 

 Biên độ của dao động thứ hai lớn hơn biên độ của dao động thứ nhất và hai dao động ngược pha. 

Chọn A


Câu 2:

Động năng dao động của một con lắc lò xo được mô tả theo thế năng dao động của nó bằng đồ thị như hình vẽ. Cho biết khối lượng của vật bằng 100 g, vật dao động giữa hai vị trí cách nhau 8 cm. Tần số góc của dao động

Xem đáp án

Phương pháp:

Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị

Độ dài quỹ đạo dao động: L = 2A 

Thế năng của con lắc lò xo: Wt=12 mω2x2

Cách giải:

Độ dài quỹ đạo dao động của con lắc là:

L=2 AA=L2=82=4( cm)=0,04( m)

Từ đồ thị ta thấy khi động năng bằng 0, thế năng của con lắc:

Wtmax =12mω2A2=4.103(J)120,1.ω20,042=4.103ω=52(rad/s)

Chọn C


Câu 3:

Một xe ô tô chạy trên đường, cứ 8 m lại có một cái mô nhỏ. Chu kì dao động tự do của khung xe trên các lò xo là 1,5 s. Xe chạy với tốc độ nào thì bị rung mạnh nhất

Xem đáp án

Phương pháp:

Con lắc dao động mạnh nhất khi có cộng hưởng: ω=Ω

Tốc độ của xe: v=st

Cách giải:

Khung xe rung mạnh nhất khi có cộng hưởng

Thời gian xe đi trên mỗi đoạn là: 

t=T=1,5( s)v=st=81,5=5,33( m/s)=19,2( km/h)

Chọn D


Câu 4:

Đơn vị đo của mức cường độ âm là:

Xem đáp án

Đơn vị đo của mức cường độ âm là Ben (B). 

Chọn D


Câu 5:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=6cos2πtπ4 cm. Tại thời điểm t1 vật có li độ 4 cm. Li độ của vật ở thời điểm t2=t1+4,5 s là

Xem đáp án

Phương pháp:

Góc quét: Δφ=ωΔt

Hai thời điểm ngược pha có: x2=x1

Cách giải: 

Góc quét được của vecto quay trong khoảng thời gian 4, 5s là: Δφ=ωΔt=2π.4,5=9π=π(rad)

 hai thời điểm t1,t2 ngược pha 

Li độ của vật ở thời điểm t2 là: x2=x1=4( cm)

Chọn D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Tấn Long

Bình luận


Bình luận