75 câu trắc nghiệm Chất khí cơ bản ( P1)

  • 15032 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí

Xem đáp án

Đáp án: B

Chất khí bao gồm các phân tử, kích thước của phân tử nhỏ. Trong phần lớn các trường hợp có thể coi mỗi phân tử như một chất điểm.

- Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng (chuyển động nhiệt). Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động càng lớn. Do chuyển động hỗn loạn, tại mỗi thời điểm, hướng vận tốc phân tử phân bố đều trong không gian.


Câu 2:

Chất nào dễ nén?

Xem đáp án

Đáp án: C

Chất khí có tính chất dễ nén, khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí giảm đáng kể.


Câu 3:

Đại lượng nào sau đây không phải là thông số trạng thái của khí lí tưởng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Ba thông số trạng thái của khí lí tưởng gồm: áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T


Câu 4:

Câu nào sau đây nói về khí lí tưởng là không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Theo quan điểm của cấu trúc vi mô, khí lí tưởng là khí mà ở đó các phần tử khí có thể coi là chất điểm, chuyển động hổn loạn không ngừng, chỉ tương tác với nhau khi va chạm.

Do vậy đối với khí lí tưởng, khi chuyển động, mỗi phân tử va chạm với thành bình, bị phản xạ và truyền động lượng cho thành bình, rất nhiều phân tử va chạm với thành bình tạo nên một lực đẩy vào thành bình. Lực này tạo ra áp suất của khí lên thành bình.


Câu 5:

Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?

Xem đáp án

Đáp án: A

Thuyết động học phân tử chất khí:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

- Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Huyền Thanh Lê Ngọc

Đề có nhiều câu đáp án sai ấy ạ

3 năm trước

Cừu Đen

3 năm trước

Kien Nguyen

Bình luận


Bình luận

Bảo Thanh Phan
21:44 - 13/06/2020

B