Bài tập Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt cực hay có lời giải

  • 6032 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Nén khí đẳng nhiệt từ th tích 9 l đến thể tích 6 l thì thấy áp suất tăng lên một lượng ∆p = 40 kPa. Hỏi áp suất ban đầu của khí là:

Xem đáp án

Đáp án B

-    Gọi p1áp suất của khí ứng vói V1 =9 (1)

- Gọi p2 là áp suất ứng với p2 = p1 + p

Theo định luật luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt: p1V1 = p2 V2

9p1 = 6.(p1 + ∆p) p1 - 2∆p = 2.40=80kPa


Câu 2:

Người ta điều chế khí hidro và chứa vào một bình lớn dưới áp suất latm ở nhiệt độ 20° c. Coi quá trình này là đẳng nhiệt. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào bình nhỏ có thê’ tích 20 lít ở áp suất 25 atm.

Xem đáp án

Đáp án C

Trạng thái 1: V1 = ? ; p1 =l atm;

Trạng thái 2: V2 = 201 ; p2 = 25 atm.

Vì quá trình là đẳng nhiệt, nên ta áp dụng định luật Boyle- Mariotte cho hai trạng thái khí (1) và (2):

p1.V1 = p2.V2   1.V1 = 25.20 => V1 = 500 lít

 


Câu 5:

. Sau khi bơm diện tích tiếp xúc của nó với mặt đường là 30 cm2, thể tích ruột xe sau khi bơm là 2000cm3, áp suất khí quyển là latm, trọng lượng xe là 600 N. Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình bơm. số lần phải bơm là:

Xem đáp án

Đáp án D

- Gọi n là số lần bơm để đưa không khí vào ruột xe.

Vậy thể tích không khí cần đưa vào ruột xe là V1 = nV0 = 80tn cm3.

Và áp suất p1 = l atm.

Áp suất p2 sau khi bơm là

 

 

và thể tích V2 = 2000 cm3

Vì quá trình bơm là đẳng nhiệt nên: p1V1 = p2.V2  ó 80n = 2000.2 => n = 50

Vậy số lần cần bơm là 50 lần.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dương Đình Tiễn
03:56 - 14/04/2020

câu 2 Bài tập định luật bôi-lo-ma-ri-ot đáp án đúng là C sao đáp án ra A

Dương Đình Tiễn
03:58 - 14/04/2020

mong phát hiện sữa cho đúng ray hiểu lằm

Dương Đình Tiễn
04:00 - 14/04/2020

câu 3 đáp án đúng là B sao chọn A được nếu phát hiện sữa dùng em

Tô Giao
04:24 - 15/04/2020

Thầy cô ơi , cần xem lại đáp án ạ, sai quá trời lun