Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Lịch sử có lời giải năm 2022 (Đề 16)

  • 5535 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Từ chỗ nắm độc quyền tất cả các ngành sản xuất trong Chính sách cộng sản thời chiến, đến Chính sách kinh tế mới (NEP), nhà nước Liên Xô đã

Xem đáp án

Đáp án B

Thực chất, Chính sách kinh tế mới, là sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt (trong Chính sách cộng sản thời chiến) sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước (nhà nước nắm các ngành kinh tế then chốt; thực hiện quản lí - điều tiết vĩ mô,…) Þ Nhà nước Liên Xô đã cho phép tư nhân được thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp loại nhỏ (dưới 20 nhân công).

 


Câu 2:

Kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương từ sau ngày 9/3/1945 đến trước ngày 2/9/1945 là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì nổi bật trên lĩnh vực khoa học - kĩ thuật?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp lực lượng xã hội nào dưới đây trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cùng với thực dân Pháp, đại địa chủ và tư sản mại bản trở thành đối tượng của cách mạng, vì:

+ Đại địa chủ: cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, tăng cường áp bức, bóc lột nông dân.

+ Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp.  


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngọc Nguyễn

H

3 tháng trước

Hoa Nguyễn

Kiến thức rất đầy đủ , nhưng ko xem đc lời giải thích vì phải đăng ký vip

Bình luận


Bình luận