ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Câu hỏi điền từ

  • 1865 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

“Phải nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng _______ đầy hoa dại.”

Xem đáp án

Phải nhiều thế kỉ qua đi, người tình mong đợi mới đến đánh thức người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dại.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

“Là sản phẩm của sự khái quát hoá từ đời sống, ________ nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan”

Xem đáp án

Là sản phẩm của sự khái quát hoá từ đời sống, hình tượng nghệ thuật là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

"... là kết tinh của những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời, từng làm nhà văn day dứt, trăn trở và thôi thúc họ phải nói to lên để chia sẻ với người khác.”

Xem đáp án

Hình tượng là kết tinh của những ấn tượng sâu sắc về cuộc đời, từng làm nhà văn day dứt, trăn trở và thôi thúc họ phải nói to lên để chia sẻ với người khác.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Theo Hoài Thanh nhận định: "Xuân Diệu là nhà thơ _______ nhất trong các nhà thơ ______".

Xem đáp án

Theo Hoài Thanh nhận định: "Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới".

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn từ/cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

Cái đáng quí nhất ở ngòi bút Nam Cao là ________ sâu sắc ở bản chất tốt đẹp của người lao động.

Xem đáp án

Cái đáng quí nhất ở ngòi bút Nam Cao là niềm tin sâu sắc ở bản chất tốt đẹp của người lao động.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.7 K lượt thi )

Từ Loại

( 2.9 K lượt thi )

Cụm từ

( 1.9 K lượt thi )

Thể thơ

( 15 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.8 K lượt thi )

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyên Mai

Bình luận


Bình luận