Chính tả

  • 2336 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:

Xem đáp án

Từ viết đúng chính tả là: dữ dội

Sửa lại một số từ sai chính tả:

Thúc dục ->thúc giục

Giành giụm  ->dành dụm

Giữ dìn ->giữ gìn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Ngọc luôn …….. bố mẹ ………. tiền để gửi về cho bà nội ở quê.”

Xem đáp án

Ngọc luôn giấu giếm bố mẹ dành dụm tiền để gửi về cho bà nội ở quê.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Từ nào bị dùng sai trong câu sau:“Gia cảnh chẳng mấy giả, vợ chồng anh Bình luôn cố gắng chi tiêu sẻn để lo cho các con.”

Xem đáp án

Từ bị dùng sai chính tả là: dư giả

Sửa lại:  dư giả -> dư dả

“Gia cảnh chẳng mấy dả, vợ chồng anh Bình luôn cố gắng chi tiêu sẻn để lo cho các con.”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn từ viết đúng chính tả trong các từ sau:

Xem đáp án

Từ viết đúng chính tả là: nóng nảy

Sửa lại một số từ sai chính tả:

lảy mầm ->nảy mầm

tiếng nóng ->tiếng lóng

nong nanh ->long lanh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn từ viết đúng chính tả để điền vào chỗ trống trong câu sau: “Cậu ấy ......... phát hiện ra chỗ tiền mình .......... bấy lâu đã không cánh mà bay.”

Xem đáp án

“Cậu ấy giật mình phát hiện ra chỗ tiền mình dành dụm bấy lâu đã không cánh mà bay.”

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

2 tuần trước

Loan Mai

hay đấy đồ mấy bọn chó
S

4 ngày trước

Sáng Đoàn Xuân

k

1 ngày trước

kimjisoo

Bình luận


Bình luận