Bài thi liên quan:

ĂN MÒN KIM LOẠI

25 câu hỏi 40 phút

NƯỚC CỨNG

14 câu hỏi 21 phút

SỰ ĐIỆN LI (P1)

53 câu hỏi 70 phút

SỰ ĐIỆN LI (P2)

41 câu hỏi 50 phút

SỰ ĐIỆN LI (P3)

41 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P1)

40 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P2)

40 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P3)

40 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P4)

41 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P5)

40 câu hỏi 50 phút

NITO VÀ PHOTPHO (P6)

39 câu hỏi 50 phút

CACBON - SILIC (P1)

40 câu hỏi 50 phút

CACBON SILIC (P2)

40 câu hỏi 50 phút

CACBON - SILIC (P3)

54 câu hỏi 50 phút

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

2 năm trước

Vũ Văn Minh

V

1 năm trước

Vân Trần

1

8 tháng trước

16.Nguyễn Thùy Linh.10A8

Bình luận


Bình luận