Chuyên đề ôn thi THPTQG Lịch sử cực hay có lời giải chi tiết (P2)

  • 8356 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giữa năm 1949, thực dân Pháp triển khai kế hoạch Rơve ở Việt Nam nhằm mục đích

Xem đáp án

Đáp án A

Ngày 13-5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp đề ra kế hoạch Rơve, trong đó Pháp thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phỏng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La) và tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm tạo ra thế bao vây cả trong lẫn ngoài căn cứ địa Việt Bắc.


Câu 2:

Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỷ XX là

Xem đáp án

Đáp án C

Từ năm 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại tích cực, bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.


Câu 3:

Để tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mỹ đã

Xem đáp án

Đáp án A

Để thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965), Mĩ đã:

- Mĩ tăng cường viện trợ cho Diệm.

- Đưa vào miền Nam nhiều cố vấn quân sự.

- Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

- Tiến hành dồn dân lập ấp chiến lược.

- Trang bị phương tiện kĩ thuật hiện đại.

- Sử dụng phổ biến các chiến thuật mới “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.


Câu 4:

Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX trở đi, Nhật Bản là

Xem đáp án

Đáp án C

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cùng với Mĩ và Tây Âu).


Câu 5:

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939) được triệu tập trong bối cảnh

Xem đáp án

Đáp án B

Từ năm 1939, thực dân Pháp thi hành chính sách Kinh tế chỉ huy, tăng mức thuế cũ, đặt thêm thuế mới, đồng thời sa thải bớt công nhân, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm, …. Kiểm soát gắt gao việc sản xuất và phân phối lại, ấn định giá cả. Chính sách này của thực dân Pháp đã dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp ngày càng gay gắt => Trước tình hình đó, đảng ta đã triệu tập hội nghị tháng 11-1939, đưa ra chủ trương giải quyết vấn đề trước mắt đó là giải phóng dân tộc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoài Bão

Bình luận


Bình luận