Chuyên đề ôn thi THPTQG Lịch sử cực hay có lời giải chi tiết (P9)

  • 8340 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Đáp án D

Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.


Câu 2:

Cơ hội lớn nhất của nước ta trước xu thế toàn cầu hoá là gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ từ những năm 80 của thế kỉ XX. Đây là xu thế khách quan, không thể đảo ngược tạo ra nhiều thời cơ và thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thông qua xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam đã tiếp thu được thành tựu của cách mạng khoa học – công nghệ để áo dụng vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, hiện đại hóa nền kinh tế => Từ đó năng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên trường quốc tế, hạn chế sự cạnh tranh của thị trường thế giới.


Câu 3:

Một trong những nguyên nhân Xô - Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh là gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên nhân Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh là do:

- Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên đã làm cho cả hai nước quá tốn kém và suy giảm thế mạnh về nhiều mặt so với các cường quốc khác.

- Nhiều khó khăn và thách thức đặt ra cho hai nước do sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản và Tây Âu.


Câu 4:

Năm 1960 đã đi vảo lịch sử với tên gọi là “Năm châu Phi” vì

Xem đáp án

Đáp án D

Lịch sử ghi nhận năm 1960 là “Năm châu Phi” với 17 nước châu Phi được trao trả độc lập.


Câu 5:

Một trong những mục đích hoạt động của tổ chức Liên hợp Quốc là

Xem đáp án

Đáp án A

Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ mục đích hoạt động của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và tuyền tự quyết của các dân tộc.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoài Bão

Bình luận


Bình luận