ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Cơ cấu ngành công nghiệp

  • 910 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cơ cấu công nghiệp được biểu hiện ở:

Xem đáp án

Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phảilà ngành

Xem đáp án

Công nghiệp trọng điểm là:

+ Các ngành có thế mạnh lâu dài,

+ Đem lại hiệu quả kinh tế cao và

+ Tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác.

=>Nhận xét: . dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài không phảilà đặc điểm ngành CN trọng điểm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đâu không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta:

Xem đáp án

- Công nghiệp trọng điểm là những ngành có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác.

=>Công nghiệp khai thác khoáng sản nước ta phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu từ khoáng sản _ là nguồn nguyên liệu đang có nguy cơ cạn kiệt và mất thời gian dài để khôi phục ->không có thế mạnh lâu dài. =>CN khai thác khoáng sản không phải là CN trọng điểm.

- Mặt khác: một số ngành công nghiệp trọng điểm nước ta gồm:

Công nghiệp năng lượng,

Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm,

Công nghiệp dệt may, công nghiệp hóa chất - phân bón – cao su

Công nghiệp vật liệu xây dựng

Công nghiệp cơ khí - điện tử…

=>Công nghiệp khai thác khoáng sản không thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng điểm nước ta.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước là

Xem đáp án

Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung công nghiệp theo lãnh thổ cao nhất trong cả nước.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ở Nam Bộ, nổi lên các trung tâm công nghiệp lớn là

Xem đáp án

Ở Nam Bộ, hình thành một dải công nghiệp, trong đó nổi lên các trung tâm công nghiệp lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Thủ Dầu Một với hướng chuyên môn hóa đa dang.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận