ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Đặc điểm dân số và phân bố dân cư

  • 1345 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong khu vực Đông Nam Á, dân số nước ta xếp thứ 3 sau

Xem đáp án

Dân số nước ta đứng thứ 3 Đông Nam Á, sau In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc ít người nào có số dân lớn nhất?

Xem đáp án

Căn cứ vào bảng số liệu: Các dân tộc Việt Nam (Atlat ĐLVN trang 16):

Trừ dân tộc Việt (Kinh) ra thì các dân tộc còn lại đều thuộc nhóm dân tộc ít người.

=>Dân tộc ít người có số dân lớn nhất là Tày (1 626 392 người)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Vùng có mật độ dân số cao nhất cả nước ta là

Xem đáp án

Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất nước ta: 1225 người/km2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Vùng có mật đô dân số thấp nhất hiện nay của nước ta là:

Xem đáp án

Tây Bắc có mật độ thấp nhất 69 người/km2.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Người Việt Nam ở nước ngoài tập trung nhiều nhất tại các quốc gia và khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Có khoảng 3,2 triệu người Việt sinh đang sinh sống ở nước  ngoài; số người này tập trung nhiều nhất ở Hoa Kì (Bắc Mĩ), Ôxtrâylia và một số nước châu Âu.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nguyên Chương Huỳnh Tấn

Bình luận


Bình luận