ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Đất nước nhiều đồi núi

  • 1428 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dạng địa hình chiếm diện tích lớn nhất trên lãnh thổ nước ta là:

Xem đáp án

Địa hình đồi núi chiếm phần lớn tới diện tích lãnh thổ nước ta: ¾ diện tích. Nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa của nước ta được biểu hiện rõ rệt ở:

Xem đáp án

Biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa là sự xâm thực mạnh ở đồi núi và bội tụ phù sa ở miền đồng bằng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Địa hình núi nước ta được chia thành bốn vùng là:

Xem đáp án

Khu vực đồi núi nước ta được chia làm 4 vùng:

- Tây Bắc

- Đông Bắc

- Trường Sơn Bắc

- Trường Sơn Nam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ranh giới tự nhiên của vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam là:

Xem đáp án

Mạch núi cuối cùng của Trường Sơn Bắc là dãy Bạch Mã. Đây cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nét nổi bật của địa hình vùng núi Tây Bắc là:

Xem đáp án

Vùng núi Tây Bắc có địa hình cao và đồ sộ nhất nước ta, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn (với đỉnh Phanxipăng cao 3140m).

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận