Đề thi cuối kì 2 Hóa 12 có đáp án (Đề 1)

  • 4353 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như CO, C, H2, Al để khử ion kim loại trong

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phương pháp nhiệt luyện là phương pháp dùng chất khử như CO, C, H2, Al để khử ion kim loại trong oxit kim loại.


Câu 2:

Khi tham gia phản ứng hóa học, nguyên tử kim loại IA có xu hướng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các kim loại kiềm (kim loại nhóm IA) có 1e lớp ngoài cùng nên dễ nhường 1 electron.

M → M++ 1e


Câu 3:

Dung dịch chứa các ion: Mg2+, Ca2+, SO42-thuộc loại nước gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nước cứng vĩnh cửu là nước chứa các ion: Mg2+, Ca2+, SO42-, Cl-


Câu 4:

Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn chứa

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của Al với oxit của kim loại (sau Al) tạo kim loại và Al2O3


Câu 5:

Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình electron của Fe là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cấu hình Fe: 1s22s22p6 3s23p63d64s2.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận