ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Điền từ - Văn học hiện đại

  • 1774 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ: 

“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng/ Đò biếng lười nằm… nước sông trôi;”

(Chiều xuân– Anh Thơ)

Xem đáp án

Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng

Đò biếng lười nằm mặcnước sông trôi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Gió…là bệnh của giời/ Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng” 

(Tương tư – Nguyễn Bính)

Xem đáp án

Gió mưalà bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Nước chúng ta/ Nước những người chưa bao giờ…/ Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất”. (Đất nước – Nguyễn Đình Thi)

Xem đáp án

Nước chúng ta

Nước những người chưa bao giờ khuất

Những buổi ngày xưa vọng nói về

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ:

“Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét/ Tình yêu… như cánh kiến hoa vàng”  

(Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên)

Xem đáp án

Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét

Tình yêu tanhư cánh kiến hoa vàng

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau 

“Ôi những cánh đồng quê chảy máu/ Dây thép gai đâm…trời chiều”

(Đất nước – Nguyễn Đình Thi)

Xem đáp án

Ôi những cánh đồng quê chảy máu

Dây thép gai đâm náttrời chiều

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

Chính tả

( 20.1 K lượt thi )

Thể thơ

( 14.9 K lượt thi )

Phép liên kết

( 14.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận